Ana Sayfa / Cevher Paşa Cami

Cevher Paşa Camisi

Kale-i Tavas (Tabae Antik Kenti) Ören Yeri’nde, kuzeyinde I No’lu sarnıç, güneyinde iç kale, güneydoğusunda Tekke Önü Mescidi yer almaktadır. Bina kentte tümüyle sağlam kalabilmiş tek binadır.

 

      Cevher Paşa Camisi’nin kesin inşa tarihi bilinmemektedir. Cami cümle kapısı üzerinde yer alan kitabesinde 1235/1819-1820 yılı verilmektedir. Bu tarih yapının onarım tarihi olmalıdır. Yapıya ismini veren Cevher Paşa'nın kim olduğu konusu net olmamakla birlikte Menteşe Beyliği sülalesinden olduğu dolayısıyla yapınında ilk kez XV. yüzyılda inşa edilmiş olabileceği fikirleri kabul görmektedir. 2006-2007 yıllarında yapılan restorasyonla asli hüvetine zarar verildiği bilinmektedir. Cami günümüzde Ramazan aylarında ibadete açıktır.

 

Harim, iki sıra halinde yerleştirilmiş ahşap sütunlarla mihraba dik uzanan üç sahına ayrılmış, örtüsü düz ahşap tavanla örtülmüştür. Yapının mihrabı kesme taştan, minberi ahşaptandır. Yapınn harim ve son cemaat yerinde kalemişi süslemeler yer almaktadır. Sarı, kırmızı, mavi gibi renklerin kullanıldığı bezemelerde, çeşitli bitkisel motiflerden meydana getirilmiş süslemeler vardır. Diğer yandan bu süslemelerin haricinde, madalyonlar ve çerçeveler içerinde dinsel içerikli yazılar mevcuttur. Alçıdan pilastrla kuşatılmış mihrapta, aynı tarz süslemeler görülmektedir. Batı Anadolu Bölgesi mihraplarının karakteristik bir özelliği olan perde motifi Cevher Paşa Camisi’nde uygulanmıştır.