Ana Sayfa / Cevher Paşa Hamamı

 

 

Cevher Paşa Hamamı

Kentin kuzeyindeki sarp vadi kenarında inşa edilen hamam, günümüze büyük ölçüde harap bir şekilde ulaşmıştır. Yapının gerek plân gerek malzeme özelliklerinden dolayı ve Cevher Paşa Camii’ne ait vakfiyeden Kale-i Tavas’ta bu vakfa ait bir hamam bulunduğu bilgilerine istinaden, yapının XV. yüzyılda Cevher Paşa tarafından inşa ettirmiş olabileceği düşünülmektedir. Hamam daha sonraları kale boşaltıncaya kadar boyahane olarak kullanılmıştır.

Hamamın beden duvarları kabayonu taş, moloz taş, devşirme bloklarla ve kemerler ise tuğlalarla örülmüştür. Kazı çalışmalarına 2011 yılında başlanan hamam yapısı, kazı öncesinde sadece ılıklık, sıcaklık ve tıraşlık kısmı mevcuttur. Kazı ve temizlik çalışmaları sonunda hamam, yaklaşık kare plânlı ve muhtemelen düz ahşap tavan örtüsüne sahip soyunmalık kısmı bulunmaktadır. Dikdörtgen plânlı aralık mekânın güneyinde dikdörtgen plânlı tuvalet, kare plânlı ve kubbeyle örtülü ılıklık, ılıklığın doğusunda kare plânlı ve kubbeyle örtülü tıraşlık ve üç eyvanlı iki köşe halvetli bir plân şemasına sahip olduğu ortaya çıkarılmıştır. Hamamın kuzeyinde su deposu ve külhan yer almaktadır. Hamam üç eyvanlı ve iki köşe hücreli plân formu ile haçvari dört eyvanlı ve köşe hücreli tipin değişik varyasyonu şeklinde görülmektedir.