Ana Sayfa / I No’lu Çeşme

I No’lu Çeşme (Osmanlı Dönemi Çeşmesi)

2007 yılında kazısına başlanan I No’lu Çeşme (Osmanlı Dönemi Çeşmesi)  Kale-i Tavas (Tabae Antik Kenti) Ören Yeri girişindedir.

Günümüze çeşme duvarlarından sadece yaklaşık 1.00 m. yüksekliğindeki bölümün geldiği, kuzeydoğu ve güneydoğu duvarlarının moloz taşla, kuzeybatı ve güneybatı duvarlarının ise bir bölümü devşirme olan düzgün kesme taşla inşa edildiği ortaya çıkmıştır. Çeşme deposundaki molozların temizlenmesi sonucu taban ve duvar içindeki sıvanın korunduğu, buna karşın güneydoğu duvar iç yüzeyindeki sıvanın büyük bir bölümü mevcut değildir. Aynı cephenin dış yüzeyinde de görülen duvar örgüsünün bozulduğu, bu cephenin sonradan onarım gördüğü ve bu işlem sırasında girişinin de ortadan kalktığı görülür.

 

Çeşmenin kuzeybatı cephesinde iki lüle yeri ve hemen önlerinde yalak olduğu anlaşılmaktadır. Atık su ise kayrak taşlarla oluşturulan kanal ile şehrin kanalizasyonuna akıtılmıştır.