Ana Sayfa / Kale-i Tavas (Tabae Antik Kenti) Ören Yeri Kazısı 2014-15 Sonuçları

 

KALE- İ TAVAS (TABAE ANTİK KENTİ) ÖREN YERİ KAZILARI 2014 - 2015

Denizli İli Kale İlçesi sınırları içerisinde yer alan Kale-i Tavas (Tabae antik kenti) ören yeri, ilçe merkezinin 2.3 km. güneyinde, Denizli-Muğla karayolunun 1 km. batısındaki doğal kaya oluşumunun üzerinde yer almaktadır. Kale-i Tavas (Tabae antik kenti)’da arkeolojik kazılara, 2007 yılında Denizli Müze Müdürlüğü’nün başkanlığında, Ege Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bozkurt Ersoy’un bilimsel danışmanlığında ilk kez başlanılmış, 2008’den itibaren 2013 yılına kadar Prof. Dr. Bozkurt Ersoy tarafından müstakil olarak sürdürülmüştür. Ersoy’un döneminde; Cevher Paşa Camisi haziresinde, Pazaryeri Camisi’nde, Tekke Önü Mescid’inde, Cevher Paşa Hamamı’nda, Roma hamamı olarak adlandırılan alanda, iç kale surlarında, I, II, III No.lu sarnıçlarda, I. No.lu (Osmanlı), pazaryeri ve hamam yolu çeşmelerinde, kanallarda/mağaralarda kazı çalışmaları yapılmış olup, kazılar sırasında bulunan seramik, sikke, metal ve mermer parçalar üzerinde de gerekli çalışmalar yürütülmüştür.  8 Temmuz - 2 Ekim 2014 tarihleri arasın- da yürütülen kazı çalışmaları, Roma hamamı olarak adlandırılan mekânda, AVII-h5 karelajında yer alan kanalda/mağarada ve son olarak yüzeyde rastlanılan yazıtlı taşın bulunduğu alanda yapılmıştır.  Alanda çalışmalara öncelikle yabani ot temizliği ve moloz taşların kaldırılması ile başlanmıştır. Sonraki adımda ise hamam olarak adlandırılan mekânın içinde ve dışında 1105.21 m. kotunda bir birliktelik sağlanarak gridleme sistemiyle oluşturulan alfanümerik kodlamalar tamamlanmıştır. Mekânın, sınırlarını belirlemeye ve hangi amaçla kullanıldığını ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalara ise mekânın kuzeybatısından başlanıp güneydoğusuna doğru devam ettirilmiştir.


 

 

Bunun dışında GVIII-c1 açmasından üzerinde yazı olan mimari parça ele geçmiştir. Hamam olarak adlandırılan mekânın kuzeydoğusunda yer alan 2.10 m. derinlikte ve ortalama 3.40 m. genişlikte altı yuvarlak kemerli eyvanımsı açıklığın üst kısmındaki sınırlarını belirlemeye yönelik, ortalama 2.00 m. genişliğindeki alanda temizlik çalışmaları yapılmıştır.

Cevher Paşa Camii’nin güneybatısında AVII-h5 açmasında yer alan kanal/mağara, halkın yoğun ilgisini çekmekte ve izinsiz kazılara sebep olabile- ceği endişesi ve kanalın/mağaranın işlevini belirlemek amacıyla, 19 Ağustos       2014’de çalışmalara başlanılmıştır. Pamukkale Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Turgay Beyaz tarafından yapılan incelemelerde kanal/mağarada güvenlik açısından çalışmanın herhangi bir sakıncası olmadığı belirtilmiştir.

 

 

 


 

 

Bunun dışında kanal/mağara kısmında yapılan teras çalışması sırasında başı ve ayakları tahrip olmuş heykel bulunmuştur. Heykelin yüksekliği 11.4 cm., gövde genişliği ise 6.6 cm. olarak kaydedilmiştir. Heykel kendi sağ elin- de bir asa tutmakta ve bir yılanın kıvrılarak asaya yaslandığı görülmektedir. Verilerden hareketle bu heykelin Roma Döneminde sağlık ve tıp tanrısı olarak adlandırılan Asklepios olduğu tespit edilmiştir.