Ana Sayfa / Pazaryeri Cami

Pazaryeri (Çarşı) Camisi

Kale-i Tavas (Tabae Antik Kenti) Ören Yeri’nde, dış kalede, Cevher Paşa Camisi’nin kuzeydoğusunda yer almaktadır. Günümüze kadar kısmen sağlam kalabilmiş caminin inşa tarihine ilişkin herhangi bir kayıt yada kitabesi bulunamamıştır. Kazılar sırasında bulunan onarım kitabesinde 1867-1868 tarihleri yer almaktadır. Sonradan inşa edilmiş minaresinin kürsüsünde 1284 / 1867-1868 yılında “Feyzullah” adlı bir usta tarafından yapıldığını belirten bir onarım kitabesi vardır. Benzer özelliklere sahip bölgedeki diğer camilerle kıyaslandığında camii XVIII. yy. sonu ile XIX. yy. ortalarına kadar uzanan bir zaman diliminde inşa edildiği belirtilebilinir.

 

Cami, kuzey-güney yönünde dikdörtgen plânlı bir harim ile harimin kuzeyindeki son cemaat yeri ve günümüze sağlam gelebilmiş batı cephesine bitişik bir minareden oluşmaktadır. Yapı kaba yonu taş, moloz taş ve kesme taşla inşa edilmiştir.  Dikdörtgen plânlı harim 15x11 m boyutlarında olup, geniş bir geçiş açıklığına sahiptir. Harimin kuzeyinde, ahşap desteklerle taşınan bir kadınlar mahfili olduğu anlaşılmıştır. Kazı çalışmalarından elde edilen verilere göre, camii düz ahşap tavanlı ve ahşap desteklerle üç sahına bölünmüş harime sahip olduğu tahmin edilmektedir.