Ana Sayfa / Roma Hamamı

Roma Hamamı 

        Arazide Pazaryeri (Çarşı) Camisi’nin güneydoğusunda, Tekkeönü Mescidi’nin kuzeydoğusunda, sarp bir yamacın kenarında, kuzeybatı ve güneydoğu doğrultuda yer alır. 

        Çalışmalarına 2013 yılında başlanan, Roma Hamamı Olarak Adlandırılan Mekânın 2014 yıllındaki kazı çalışmaları yapının kuzeybatısından güneydoğusuna doğru devam ettirilmiştir. Hamam olarak adlandırılan mekânda yürütülen çalışmalardaki asıl hedef ise yapının sınırlarını belirleyerek hangi amaçla kullanıldığını kesin bir şekilde ortaya koyabilmek olmuştur. Yapılan kazılar neticesinde, uzun bir dikdörtgen bir plâna sahip yapı, kuzeydoğu tarafında yer alan ana kayaya oyulmuş beş niş bulunmaktadır.

Yapının kuzeybatı tarafında üç adet niş ve her nişin içinde yer aldığı kareye yakın mekânlar yer almaktadır. Bu mekânların girişleri dışarıdan sağlandığı anlaşılan mekânların önünde kalan boşluk da avlu olarak kullanılmıştır. Yapının güneyinde yer alan eyvanda yapılan çalışmalar neticesinde burasının mutfak olarak kullanıldığı belirlenmiştir. Mekânın, dış cephesinin batısına bitişik devşirme bloklardan oluşturulmuş dört basamaklı merdiven bulunur.