Ana Sayfa / Tekke Önü Mescidi

Tekke Önü Mescidi

Kale-i Tavas (Tabae Antik Kenti) Ören Yeri’nde, dış kalede, Cevher Paşa Camisi’nin güneydoğusunda yer almaktadır. Şimdilik Tekke Önü Mescidi’nin inşa tarihi hakkında bilgi verebilecek kitabe yoktur. Buna karşın, plân ve malzeme özellikleri açısından XVIII. veya XIX. yüzyıllarda inşa edilmiş olabileceği düşünülmektedir. Mescidin beden duvarlarının tamamı sökülmüş olmakla birlikte, güneydoğu köşesinde kalan malzemelerden yapının köşelerinin düzgün kesme taş, diğer bölümlerinin moloz taşla inşa edildiği anlaşılmaktadır.

 

Kazı sonuçlarından elde edilen bilgilere göre, harim içten içe yaklaşık 13.40 m x 8.10 m. ölçülerinde bir mekân olduğu ortaya çıkmaktadır. Buna istinaden, duvarlarının ince oluşundan kaynaklı örtü sisteminin düz ahşap tavanla örtülü olduğu tahmin edilmektedir. Harim duvarlarının büyük bölümü söküldüğü için yapının mihrabına ilişkin bir veri kalmamıştır. Yine kazı sonuçlarında elde edilen veriler çerçevesinde, harimin kuzeyindeki son cemaat yerinin yanları duvarlarla kapalı olduğu, zemininde ortaya çıkan 0.52 m. kalınlığındaki moloz taş örgü duvarının varlığı son cemaat yerinin üç bölümlü olduğunu düşündürmektedir. Örtü sistemi düz ahşap tavanlı olduğu ve ahşap sütunlarla taşındığı bir birim olduğu anlaşılmaktadır.